Polsartroscopie: Een Minimaal Invasieve Sleutel tot Pijnverlichting

Wat is Polsartroscopie?

Polsartroscopie is een minimaal invasieve chirurgische procedure die wordt gebruikt om problemen binnen het polsgewricht te diagnosticeren en te behandelen. Met behulp van een arthroscoop, een kleine camera, speciaal ontworpen voor deze gewrichten, kunnen chirurgen een gedetailleerd beeld krijgen van het binnenste van de pols zonder grote incisies te maken.

Wanneer is Polsartroscopie Nodig?

Patiënten die aanhoudende pijn, zwelling, stijfheid, of beperkte beweging in de pols ervaren, kunnen baat hebben bij polsartroscopie. Het is een waardevolle techniek voor aandoeningen zoals:

 • Sportletsels van de pols
 • Polsfracturen
 • TFCC letsels
 • Scaphoidfracturen
 • Pseudartrose van het scaphoid
 • Ligamentscheuren:
  • Scapholunair letsel (SL letsel)
  • Lunotriquetraal letsel (LT letsel)
  • Midcarpale instabiliteit
 • Chronische polsinstabiliteit
 • Gewrichtsontstekingen zoals artritis
 • Artrose

Voordelen van Polsartroscopie

De voordelen van polsartroscopie boven traditionele open chirurgie omvatten:

 • Kleinere incisies
 • Minder weefselschade
 • Verminderde pijn en zwelling na de operatie
 • Snellere hersteltijd
 • Minder risico op infecties

Het Proces: Wat te Verwachten

Voor de Operatie

U zult een pre-operatief consult hebben waarbij uw chirurg de procedure zal uitleggen en u voorbereidt op de operatie.

Tijdens de Operatie

De procedure wordt meestal uitgevoerd onder regionale of algemene anesthesie. U kan perfect wakker blijven en meekijken met de operatie. Kleine incisies worden gemaakt rond de pols waardoor de arthroscoop en chirurgische instrumenten worden ingebracht. Beelden van de arthroscoop worden op een scherm geprojecteerd, zodat de chirurg kan navigeren en de benodigde reparaties kan uitvoeren.

Na de Operatie

Na de operatie zal uw pols waarschijnlijk geïmmobiliseerd worden met een spalk of gips (afhankelijk van de indicatie). Pijnmanagement, fysiotherapie en revalidatie zullen deel uitmaken van uw herstelproces.

Voorbeeld ligament letsel in de pols

 • U wordt geadviseerd om snel volledige bewegingen met de vinger te maken (Volledige bewegingen: dit wil zeggen de vinger volledig sluiten en opnieuw volledig strekken – zie document voor info – Info document bewegen vingers).
 • Er wordt een eerste gips aangelegd die gewisseld wordt op een eerste raadpleging.
 • Hoogstand van de hand
 • Ijsapplicaties

Potentiële risico’s:

 • Een gevoelig of hard litteken:

Eerder zeldzaam bij artroscopie techniek. Dit treedt soms op en is ook een stuk afhankelijk van de genetische aanleg van de patiënt. De natuurlijke evolutie van een litteken aan de hand is om zachter te worden na een viertal maanden. Geduld is dus belangrijk.

Tips (enkel te starten na wondheling!):

  • Masseer het litteken na genezing vaak in, om het los te maken.
  • Bedek het litteken met silicone (vb Mepitac tape).
  • Gebruik hydraterende crèmes
  • Bescherm uw litteken voor de zon
 • Zwelling:

Te verwachten – De eerste dagen na de ingreep wordt gevraagd om de hand hoog te houden. Dit om het opzwellen van de vingers te vermijden. Ook het bewegen van de vingers heeft een ontzwellend effect (pompmechanisme). Hiernaast kan ijs geappliceerd worden in periodes van 20 minuten. Ontstekingsremmers hebben een ontzwellend effect (vb Brufen/diclofenac), maar mogen enkel genomen worden na advies van je arts en bij afwezigheid van contra-indicaties (vb. Maagzweer, nierfalen, etc).

 • Afknellend verband

Komt soms voor – Indien er teveel zwelling optreedt, en de vorige adviezen geen baat hebben, adviseren we om de windel te relaxeren bij het handverband of zelfs het handverband af te nemen.

Indien dit niet helpt, of onmogelijk is, kan je onmiddellijk terecht op onze dienst (09 246 73 00 ) (gipskamer) binnen de werkuren of op de dienst spoedgevallen (09 246 98 00).

 • Nabloedende wonde

Niet frequent, maar dit vormt meestal geen grote problemen. Het postoperatieve handverband dient om de nabloeding op te vangen. Gebruik ijsapplicatie – hoogstand en neem kortstondig onstekingsremmende medicatie (als er geen tegen – indicaties zijn hiervoor).

 • Infectie:

Zeldzaam, doch frequenter bij rokers en diabetici. Alarmeer uw arts of spoedgevallen dienst onmiddellijk bij significant toenemende pijn, koorts (>38.5°C), Een etterende wonde of toenemende en uitbreidende roodheid.

 • Letsels aan nabij gelegen zenuwen

Zeldzaam bij deze ingreep.

Soms treedt er tijdelijk gevoelsverlies op door spanning van het verband of zwelling. Leg het hand hoger, relaxeer de windel van het verband, appliqueer ijs of neem contact op met onze dienst wanneer u zich zorgen maakt.

Let op: Na een lokale verdoving kan de hand of arm tot 24 uur verdoofd zijn!

 • Letsels aan nabij gelegen bloedvaten

 Zeer zeldzaam bij deze ingreep

 • CRPS reactie of algodystrofie

Zeldzaam en niet specifiek.