Ziekte van Dupuytren

De ziekte van Dupuytren is een aandoening waarbij er bindweefselstrengen ontstaan onder de huid van uw handpalm en vingers.  De ziekte van dupuytren is dus niet gevaarlijk. Dit bindweefsel komt normaal gezien overal voor in het lichaam. Specifiek gaat het bij dupuytren over collageen III weefsel. Bij de ziekte van dupuytren gaat dit weefsel dikker worden en groeien. Op de plaatsen met dik bindweefsel voelt u knobbels of strengen in de handpalm of vingers.

Naar verloop van tijd trekken deze bindweefselstrengen samen, waardoor de vingers krommer komen te staan en u de vingers niet meer kan strekken. U krijgt een klauwhand.

De ziekte van Dupuytren werd in 1831 voor het eerst beschreven en met een operatie behandeld door baron Guillaume Dupuytren in Parijs. De ziekte is vernoemd naar hem.

Andere namen van dupuytren zijn dupuytren contractuur, koetsiershand, vikinghand of correcter fibromatosis palmaris. Dit kan ook voorkomen op andere plaatsen in het lichaam: op de voeten (Lederhosen), penis (peyronie), kneukels (garrod).

Ik verwijs graag naar de website https://www.dupuytren-online.info/  – Hier is veel relevante en correcte info te vinden.

Waardoor ontstaat de ziekte van Dupuytren?

De reden voor het ontstaan van dupuytren is niet bekend. Het bestaat uit een afzetting van collageen 3 weefsel door myofibroblasten. De ziekte is genetisch en er zijn wel enkele risico factoren bekend.
Het is zo dat bij een onderzoek in België bij ongeveer 1/3 van de mensen dupuytren kenmerken in de hand gevonden werden.

Gekende risico factoren:

 • Leeftijd is een belangrijke risicofactor. De ziekte neemt progressief toe bij het ouder worden.
 • Roken/nicotine: Is een versnellende factor van het ziekteproces.
 • Overmatig alcohol gebruik
 • Diabetes mellitus
 • Epilepsie
 • Handtrauma
 • Mannen: de ziekte komt ongeveer 6x vaker voor bij mannen dan vrouwen.

Dupuytren is meestal pijnloos. Het meest opvallend symptoom zijn nodules en strengen in de handpalm en vingers. Naar verloop van tijd gaan de vingers krommer staan.

Vaak voorkomende problemen zijn bijvoorbeeld de hand niet plat op de tafel kunnen leggen, moeite met het aandoen van handschoenen of de handen in de zakken steken. Problemen bij handigheid en handfunctie.

De diagnose wordt typisch gesteld op basis van een goed klinisch onderzoek door uw arts.
Het nemen van radiografische opnames is interessant om eventuele gewrichtsschade in het licht te stellen.

In milde stadia is het nuttig om een afwachtende houding aan te nemen.
Je blijft altijd drager van de ziekte en deze kan telkens terugkeren. De boodschap is enkel te behandelen als je echt hinder hebt van de strengen en contractuur. Wij hanteren meestal een gemeten contractuur van een 40-tal graden als grens voor het opstarten van een operatie.
Rookstop is alvast essentieel gezien dit de ziekte en het terugkeren ervan versnelt.
Spalken of infiltraties hebben geen duurzaam effect.

Percutane naald fasciotomie (needling):

Bij deze techniek gaan we de meest ernstige strengen met een naald doorprikken onder lokale verdoving zodat de vinger terug gestrekt kan worden. De  knobbeltjes zelf worden niet verwijderd.

Het voornaamste voordeel is dat dit weinig invasief en weinig risicovol is. Het kan uitgevoerd worden op de raadpleging onder lokale verdoving. Er is weinig littekenvorming te verwachten en er is een zeer snel herstel. Dit kan ook herhaald worden zo nodig en is een beetje te zien als een soort onderhoudsbehandeling om het strekken goed te behouden.

Het nadeel is dat de streng niet weggenomen wordt en er dus een sneller recidief optreedt. In verschillende onderzoeken wordt een terugkeer van 20° contractuur gezien bij 60% na 3 jaar en tot 85% na 5 jaar. Er zijn ook enkele risico’s. Meest frequent is het inscheuren van een stukje huid (wat snel geneest – zie ook onderstaande foto). In 3% van de gevallen kan een klein zenuwletsel van de vinger voorkomen. Zie https://www.dupuytren-online.info/NA_side_effects.html .

Chirurgie:

Bij de chirurgie worden de volledige strengen en het abnormale weefsel onder zicht van de microscoop zorgvuldig verwijderd. Bij een fasciectomie kunnen verschillende soorten incisies worden gebruikt, maar vaak wordt een “zigzag” -incisie gemaakt langs de natuurlijke plooien in de hand.

Na uw operatie wordt tot de eerste consultatie een gips aangelegd in gestrekte  stand van de vinger.

Deze ingreep geeft goede resultaten, maar heeft de nodige postoperatieve zorg nodig.

Omdat er vaak een tekort is aan huid, kiezen we ervoor om in de handpalm een stukje van de huid open te laten, waar zeer snel nieuwe huid in groeit. Dit noemt de techniek van McCash. Dit geeft enkele voordelen, omdat er vaak een huid tekort bestaan en er zo nieuwe huid terug groeit, ook kan de lokale nabloeding spontaan evacueren in het verband en is er minder zwelling.

 

Het is uitermate belangrijk om nadien goede wondzorg toe te passen en intensieve kinesitherapie te volgen om de hand en vingers vlot te revalideren.
Ik adviseer ten stelligste bij een gespecialiseerde handkinesitherapeut in therapie te gaan.

Wij kunnen u hierin helpen en adviseren. Na de ingreep krijgt u de gedetailleerde instructies voor de wondzorg en kinesitherapie mee naar huis.

 • Het verband blijft dicht tot de eerste controle.
 • Het wondzorgschema en de voorschriften met materiaal worden meegegeven bij de operatie.
 • U dient een afspraak te maken 1 week na de operatie bij een kinesist (bij voorkeur gespecialiseerd in handtherapie, dit kan in het ziekenhuis.).
 • Indien de kinesist geen wondzorg uitvoert dient een thuisverpleegster gecontacteerd te worden voor de wondzorg.
 • Een afneembare strekspalk wordt gemaakt op de eerste raadpleging. Deze dient 2 maand ’s nachts gedragen te worden.
 • Pijnmedicatie zie onderstaand.
 • Als u goed onstekingsremmers verdraagt zijn deze zeer nuttig gedurende de eerste week na de operatie.
 • U mag voor de operatie reeds starten met vitamine C.Risico’s na de ingreep:

Recidief:

Het terugkeren van de strengen (vaak na enkele jaren) is niet onfrequent.

Stijfheid:

De vingers zullen de eerste weken effectief wat stijver zijn. Het is belangrijk om hiervoor goede kinesitherapie te volgen.

Zwelling:

Te verwachten – De eerste dagen na de ingreep wordt gevraagd om de hand hoog te houden. Dit om het opzwellen van de vingers te vermijden. Ook het bewegen van de vingers heeft een ontzwellend effect (pompmechanisme). Hiernaast kan ijs geappliceerd worden in periodes van 20 minuten. Ontstekingsremmers hebben een ontzwellend effect (vb Brufen/diclofenac), maar mogen enkel genomen worden na advies van je arts en bij afwezigheid van contra-indicaties (vb. Maagzweer, nierfalen, etc).

Afknellende Gips

Kan voorkomen – Indien er teveel zwelling optreedt, en de vorige adviezen geen baat hebben, adviseren we om de windel te relaxeren bij het handverband of zelfs het handverband af te nemen.
Ook de windel bij een open gips kan gerelaxeerd worden.
Indien dit niet helpt, of onmogelijk is, kan je onmiddellijk terecht op onze dienst (09 246 73 00 ) (gipskamer) binnen de werkuren of op de dienst spoedgevallen (09 246 98 00).

Nabloedende wonde:

Dit komt wel voor, maar dit vormt meestal geen grote problemen. Het postoperatieve handverband dient om de nabloeding op te vangen. Gebruik ijsapplicatie – hoogstand en neem kortstondig onstekingsremmende medicatie (als er geen tegen – indicaties zijn hiervoor).

Infectie:

Zeldzaam, doch frequenter bij rokers en diabetici. Alarmeer uw arts of spoedgevallen dienst onmiddellijk bij significant toenemende pijn, koorts (>38.5°C), Een etterende wonde of toenemende en uitbreidende roodheid.

Letsels aan nabij gelegen zenuwen

Zeldzaam, doch kan voorkomen bij deze ingreep. Soms treedt er tijdelijk gevoelsverlies op doordat de dupuytren strengen soms los gemaakt moeten worden van de zenuwen.

Let op: Na een lokale verdoving kan de hand of arm tot 24 uur verdoofd zijn!

Letsels aan nabij gelegen bloedvaten:

Zeldzaam

CRPS reactie of algodystrofie:

Zeldzaam en niet specifiek.

Een gevoelig of hard litteken: 

Dit treedt soms op en is ook een stuk afhankelijk van de genetische aanleg van de patiënt. De natuurlijke evolutie van een litteken aan de hand is om zachter te worden na een viertal maanden. Geduld is dus belangrijk.

 • Tips (enkel te starten na wondheling!):
  • Masseer het litteken na genezing vaak in, om het los te maken.
  • Bedek het litteken met silicone (vb Mepitac tape).
  • Gebruik hydraterende crèmes
  • Bescherm uw litteken voor de zon