Voorbereidingen voor de opname

Consultatie specialist

De arts zal met u op de polikliniek de belangrijkste technische stappen van de operatie, de opnameduur, de nabehandeling, het te verwachten resultaat en de mogelijke complicaties bespreken. Ook de datum van de opname en van de operatie zal worden vastgelegd. Voor de meeste ingrepen is de opnamedatum op de dag van de operatie.

Er zijn verschillende vormen van anesthesie mogelijk voor de meeste ingrepen.
Voor korte procedures (carpaal tunnel, springvinger,..) aan de hand wordt de voorkeur gegeven voor een locoregionale verdoving waarbij enkel de hand zal slapen. Bij langere procedures wordt gekozen voor een plexus anesthesie waarbij de volledige arm slaapt, of voor een algemene narcose. Bij operaties ter hoogte van de schouder wordt een algemene narcose geadviseerd, soms in combinatie met een plexus anesthesie.

Tijdens het gesprek met de arts zal u een enveloppe overhandigd worden met documenten die u nauwkeurig dient in te vullen om de verdoving zo veilig als mogelijk te doen verlopen. U dient uw naam en telefoonnummer en de naam en telefoonnummer van een contactpersoon op de enveloppe te plaatsen.
In de enveloppe bevinden zich volgende documenten:

 • Onthaalbrochure
 • Brochure ‘Meer weten over anesthesie’
 • Liggingsplan AZ Maria Middelares
 • Formulier thuismedicatie
 • Geïnformeerde toestemmingsformulier voor anesthesie en opvolging

Consultatie huisarts / preopnamedienst

De anesthesist is best goed op de hoogte van uw fysieke capaciteit bij de start van de verdoving. Daarvoor zijn afhankelijk van uw medische toestand bepaalde preoperatieve onderzoeken noodzakelijk. Uw medische toestand wordt bepaald door uw leeftijd, de medicatie die u inneemt, het feit of u lijdt aan chronische ziekten zoals bijvoorbeeld diabetes, het feit of u rookt of niet enz.

Via uw huisarts of de pre-opnamedienst zal nagegaan worden welke preoperatieve onderzoeken (bloedafname, EKG (filmpje van het hart), RX thorax (röntgenfoto van de longen) voor u noodzakelijk zijn. Ga uiterlijk de week voor de ingreep langs bij de huisarts of de pre-opnamedienst in het ziekenhuis. Op die manier kunnen de nodige onderzoeken op tijd afgenomen worden en hebben de artsen tijdig de resultaten ter beschikking.

Vaak kan de preopname digitaal gebeuren per mail en dien je niet langs te gaan bij de preopnamedienst, indien dit bij u van toepassing is zal ons secretariaat jou hierover extra informatie geven.

Neemt u bloedverdunners, dan wordt tijdens de consultatie ook besproken of deze al dan niet gestopt dienen te worden.

Wat doet de dienst preopname?

Het pre-opname team bestaat uit verpleegkundigen en anesthesisten die samen met u de nodige voorbereidingen treffen voor de ingreep.

 • Administratie: alle administratie die gepaard gaat met de opname wordt in orde gebracht.
 • Informatie: U krijgt informatie over het type ingreep, het verloop van de opname en de te volgen richtlijnen. U ontvangt een onthaalpakket met verschillende informatiebrochures.
 • Screening: de verpleegkundige brengt uw medische voorgeschiedenis en huidige gezondheidstoestand in kaart. Waar nodig zullen er in opdracht van de anesthesist bijkomende preoperatieve onderzoeken aangevraagd worden. Deze bekijkt, ten laatste 48 uur voor de aanvang van de operatie, uw preoperatief dossier. Indien de resultaten niet aan de verwachtingen beantwoorden, kan er nog contact genomen worden met de huisarts of kunnen bijkomende onderzoeken aangevraagd worden.

Praktisch

Een afspraak is niet nodig, je kan bijvoorbeeld langskomen na consultatie bij je arts. Je vindt hieronder de openingsuren van de dienst preopname.
AZ Maria Middelares – Medisch Centrum Maria Middelares

 • Elke weekdag van 8 tot 19 uur
 • Elke weekdag van 8 tot 18 uur

Je kan de preopnamebalie ook contacteren via tel. 09 246 96 85 of via e-mail.

Uur operatie

Twee dagen voor de operatie zal u opgebeld worden door de opnamedienst om u het exacte uur van opname mee te delen. Zo hoeft u niet nodeloos te wachten in het ziekenhuis voor de operatie.

Kamerkeuze

U kan kiezen tussen een éénpersoonskamer of een tweepersoonskamer. Bij een éénpersoonskamer, kan een ereloonsupplement van maximaal 150% aangerekend. 

Heeft u een bijkomende hospitalisatieverzekering, dan is een eenpersoonskamer vaak gedekt door deze verzekering. U kan dit ook met ons bespreken. Dit geldt ook voor dagopnames.

Nuchter? Hoe bedoelt u?

U moet nuchter zijn voor uw operatie, ook al wordt deze uitgevoerd onder een lokale verdoving. Dit is uit voorzorg. 

Dit betekent dat u niets meer mag eten tot minimaal 6 uur voor de ingreep en nog een slokje water kan drinken tot 4 uur voor de ingreep. 

U wordt een tweetal dagen op voorhand gebeld met het uur van de ingreep en het uur tot wanneer u iets mag eten of drinken.

Als u niet nuchter bent, wordt de operatie uitgesteld!

Om te zorgen dat u nuchter bent, houdt u zich aan de volgende regels:

Tot 6 uur voor uw OPNAME:

 • U mag gewoon eten en drinken

Vanaf 6 uur tot 2 uur voor uw OPNAME:

 • U mag niets meer eten.
 • U mag nog wel twee glazen drinken: water, heldere fruitsappen zonder vruchtvlees (appelsap, druivensap, thee of koffie. U mag niet meer drinken: melk (producten), niet heldere sappen, bruisende dranken of alcohol.
 • U mag niet meer roken.

Vanaf 2 uur voor uw Operatie:

 • U mag niets meer eten en drinken, ook geen kauwgom.

Alcohol en roken

Als u alcohol drinkt, heeft dit een nadelige invloed op de narcose of verdoving. De laatste 12 uur voor de operatie mag u geen alcohol drinken.
Roken heeft nadelige effecten op uw lichaam. Rokers hebben significant meer complicaties. Ook hebben zij meer pijn na de operatie. Wanneer u een aantal weken vóór de operatie niet rookt, is uw longslijmvlies minder geprikkeld. Wanneer u minstens 12 uur voor de operatie niet rookt, is uw bloed beter in staat om zuurstof naar de weefsels te brengen. Daardoor is er minder kans op problemen met uw bloedsomloop. Uw wonden genezen sneller als u niet rookt en geen alcohol drinkt. 

Als u wilt stoppen met roken en hiervoor begeleiding wenst, kunt u contact opnemen met uw huisarts. De huisarts kan met u bespreken welke vorm van begeleiding het beste bij u past. Tijdens uw opname op de afdeling orthopedie kan de verpleegkundige u eventueel nicotinepleisters geven.

Nagellak

Nagellak dient u thuis te verwijderen voor uw opname.

Douchen met zeep

De avond voor en de ochtend van de operatie dient u zich te douchen met zeep naar keuze.

Beharing

Beharing in de operatie regio wordt bij voorkeur daags voordien verwijderd.

Fysieke conditie

Om de risico’s van anesthesie te beperken, doet u er goed aan om uw fysieke conditie te verbeteren (door bv. lichaamsbeweging te verhogen) en om in geval van overgewicht gewicht te verliezen in de weken voorafgaand aan de geplande anesthesie/operatie.

Meenemen naar het ziekenhuis

Volgende zaken dient u mee te nemen bij opname:

 • IDENTITEITSKAART
 • Naam, adres en telefoonnummer van een contactpersoon tot wie wij ons eventueel kunnen wenden tijdens uw verblijf
 • De resultaten van de pre-operatieve onderzoeken uitgevoerd door de huisarts indien van toepassing
 • Bewijs van hospitalisatieverzekering indien van toepassing
 • Verzekeringsformulieren bij arbeidsongeval of sportongeval
 • Documenten van in het informatiepakket:
  • Thuismedicatie-formulier
  • Geïnformeerde toestemminsformulier voor anesthesie en opvolging
 • Toiletgerief
 • Comfortabele kledij

Dagkliniek

De meerderheid van de ingrepen van Dr. Cromheecke kunnen in dagkliniek of dagopname uitgevoerd worden. Dit wordt op voorhand met u besproken.

Op de afgesproken dag en uur meldt u zich bij de onthaalbalie in de inkomhal. Nadien zal u doorverwezen worden naar één van de balies van de opnamedienst. Bij een dagopname wordt u hierna verwezen naar de lounge waar u zich kan omkleden en klaar maken voor de ingreep. Hier krijgt u een persoonlijke locker.

De anesthesist en verpleegkundige zullen u hierna verwelkomen in de voorbereiding,

U zal hier ook Dr. Cromheecke zien, die u zal vragen welke ingreep zal worden uitgevoerd en u ook zal vragen welke zijde er zal geopereerd worden. Er zal dan een pijl plaatsen op het te opereren lichaamsdeel. Ook dit verminderd sterk het risico op maken van fouten.

In de voorbereidingsruimte zal uw hand of arm verdoofd worden en u krijgt een infuus. Indien u een algemene narcose nodig heeft, krijgt u enkel een infuus.

Vervolgens brengt de verpleegkundige u in uw bed naar de operatiezalen. Uw identiteit en andere gegevens (operatie, plaats van operatie, allergieën) zullen nog meermaals gecontroleerd worden. Dit is niet omdat men niet weet wie u bent of wat er moet gebeuren maar dit is een normale procedure om de kans op fouten te minimaliseren.

Tijdens en na uw operatie krijgt u nog uitleg van Dr. Cromheecke. Uw medicatie wordt voorgeschreven en uw attesten worden ingevuld. Hierna komt u terecht in de recovery en als al uw parameters in orde zijn kan u naar uw kamer of terug naar de lounge.

Vanaf 2023 wordt werk gemaakt van een fast recovery programma, waarbij we proberen de tijd waarbij u in het hospitaal moet blijven te beperken.

Opname

Op de afgesproken dag en uur meldt u zich bij de onthaalbalie in de inkomhal. Nadien zal u doorverwezen worden naar één van de balies van de opnamedienst.
Vanaf de opnamedienst zal u naar de juiste afdeling begeleid worden waar u zal opgenomen worden gedurende 1 of meerdere dagen.

Op de opnamedienst kan u rustig alles in gereedheid brengen. U krijgt een infuus en verder krijgt u een operatiehemdje aan.

Vervolgens brengt de verpleegkundige u in uw bed naar de operatiezalen. Uw identiteit en andere gegevens (operatie, plaats van operatie, allergieën) zullen nog meermaals gecontroleerd worden. Dit is niet omdat men niet weet wie u bent of wat er moet gebeuren maar dit is een normale procedure om de kans op fouten te minimaliseren. 

Vervolgens zal u Dr. Cromheecke zien, die u zal vragen welke ingreep zal worden uitgevoerd en u ook zal vragen welke zijde er zal geopereerd worden. Er zal dan een pijl plaatsen op het te opereren lichaamsdeel. Ook dit verminderd sterk het risico op maken van fouten. In de voorbereidingsruimte zal uw hand of arm verdoofd worden en u krijgt een infuus. Indien u een algemene narcose nodig heeft, krijgt u enkel een infuus. 

Als het team klaar is wordt u vervolgens binnengebracht in de operatiezaal en zal de anesthesist samen met de chirurg en de verpleegkundigen een checklist overlopen. Daarna wordt de narcose gestart en wordt de operatie uitgevoerd.

Na de ingreep wordt u naar de recovery gebracht waar u ontwaakt uit uw narcose. Wanneer u pijn heeft of misselijk bent, kunt u de verpleegkundige om medicijnen vragen. U gaat terug naar de verpleegafdeling als uw bloeddruk en ademhaling stabiel zijn, u goed wakker bent en de pijn draaglijk is.

Op de verpleegafdeling staat het team van verpleegkundigen, sociaal assistenten, ergotherapeuten en kinésisten voor u klaar om u zo optimaal mogelijk te begeleiden in uw revalidatie.

Op de verpleegafdeling is bezoek vanaf 14.00 uur tot 20.00 welkom. In overleg met de verpleegkundige kan hierop, bij bijzondere omstandigheden, een uitzondering worden gemaakt.

De verpleegkundige vertelt u wanneer het infuus verwijderd kan worden. Na kleinere ingrepen is dat meestal als u voldoende heeft gedronken. Als u tijdens de operatie antibiotica kreeg, dan wordt dat meestal na de operatie nog gedurende 24 uur gegeven via het infuus.

De verpleegkundige laat u wat mogelijk is zelfstandig doen om zo de zelfredzaamheid te bevorderen. De verpleegkundige zal u helpen daar waar het niet lukt of niet mogelijk is.

Eenmaal per dag zal de specialist of zijn assistent bij u langs komen om uw toestand te bespreken en zo nodig de therapie en het revalidatieplan aan te passen. Als u tijdens uw opname vragen heeft, kunt u die stellen als de specialist langs komt, of op een ander moment aan de verpleegkundige.

In voorbereiding op uw ontslag bespreekt een verpleegkundige met u de gang van zaken rondom het ontslag en de nazorg.

Ontslag

Wanneer u voldoende hersteld bent kan u terug naar huis. Het moment van ontslag wordt beslist door de arts in samenspraak met u, de arts zal u nooit langer dan nodig in het ziekenhuis houden maar zal er ook op toe zien dat u fit genoeg bent om het ziekenhuis te verlaat.

Bij ontslag uit het ziekenhuis krijg je een aantal documenten mee:

 • Ontslagbrief voor de huisarts (de huisarts krijgt de brief meestal ook digitaal)
 • medicatievoorschriften
 • Opvolg afspraak
 • voorschrift voor kinesitherapie, zo nodig
 • Thuisverpleging, zo nodig
 • afwezigheidsattest werk/school
 • ingevulde verzekeringsdocumenten

Bij operaties aan de hand of arm mag het verband meestal dicht gelaten worden tot de eerste controle bij dr. Cromheecke of bij uw huisarts. Dit wordt ook vermeld in uw ontslagbrief.

Controleafspraak

Wij proberen meestal vooraf de opvolg consultaties vast te leggen.. U krijgt ook een bevestigingsbrief van deze afspraak als u naar huis gaat.

Contact

T.: 09/225.58.71 of 09/246.73.00

e-mail: teammortho@azmmsj.be


AZ Maria Middelares

Buitenring Sint-Denijs 30
9000 Gent

Tel. 09/ 246 73 00 (Secretariaat)
Tel. 09/246 46 46 (Onthaal ziekenhuis)
Extra informatie:

www.mariamiddelares.be

Medisch Centrum Maria Middelares campus Gentbrugge

Kliniekstraat 27
9050 Gentbrugge

Medisch Centrum Sint-Denijslaan

Sint-Denijslaan 351
9000 Gent

Tel. 09/ 225 58 71 (Secretariaat)

Medisch Centrum Aalter

Brouwerijstraat 36
9880 Aalter